Megnevezés
Számlaszám                                                        Adónem

APEH Társasági adó
10032000-01076019                                                101

APEH Általános forgalmi adó
10032000-01076868                                                104

APEH Személyi jövedelemadó
10032000-06056353                                                103

APEH Egyszerűsített vállalkozói adó
10032000-01076033                                                115

APEH Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek
10032000-06056229                                                124

APEH Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek
10032000-06056236                                                125

APEH Egészségügyi hozzájárulás tételes
10032000-06056212                                                153

APEH Egészségügyi hozzájárulás százalékos
10032000-06056212                                                152
       
APEH Munkaadói járulék
10032000-06056009                                                144

APEH Munkavállalói járulék
10032000-06056016                                                145

APEH Munkáltatói táppénz hozzájárulás
10032000-06056243                                                149

APEH Szakképzési hozzájárulás
10032000-06056061                                                182

APEH Vállalkozói járulék
10032000-06056339                                                185

APEH START-kártya kedvezményes járulékbefizetések
10032000-06056346                                                186

APEH Illeték
10032000-01076064                                                221

APEH Nemzeti kulturális járulék
10032000-06056047                                                172

APEH Rehabilitációs hozzájárulás
10032000-06056281                                                119

APEH Késedelmi pótlék
10032000-01076985                                                138

APEH Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések
10032000-01076301                                                215

APEH Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíja
10032000-06056315                                                338

APEH Környezetterhelési díj
10032000-01076040                                                339

APEH Elektromos és elektronikai berendezések környezetvédelmi termékdíja
10032000-01076088                                                341

APEH Kárpótoltak mezőgazdasági támogatásának visszafizetése
10032000-01076813                                                385

APEH Innovációs járulék
10032000-06056322                                                184

Fővárosi Önkormányzat Iparűzési adó
11784009-15490012-03540000

Fővárosi Önkormányzat Iparűzési adó-késedelmi pótlék
11784009-15490012-03780000